EPPO spol. s r. o.

EPPO spol. s r. o.

Petőfiho 35
984 01 Lučenec
IČO: 36733784
DIČ: 202232245

Informácie o kancelárii EPPO spol. s r. o.

 

Spoločnosť pod vedením Ing. Evy Žigovej pôsobí na slovenskom trhu už viac ako päť rokov. Hlavné zameranie je predovšetkým na oblasť poskytovania účtovného softwaru a s tým súvisiace poradenstvo. Okrem toho spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd a personálnej agendy, ako pre klientov z radov fyzických tak i právnických osôb.

 

Hlavné oblasti poskytovaných služieb:

 

Poskytovanie softwaru

* predaj hotových programov na základe dohody s autorom

* poradenské služby v oblasti programov na spracovanie dát

* poradenská a konzultačná činnosť v oblasti účtovníctva a softwaru

* organizovanie kurzov a školení

 

Vedenie účtovníctva

* vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva

* spracovanie DPH

* účtovné závierky

* spätná rekonštrukcia účtovníctva

* mzdová agenda

* spracovanie personálnej agendy - pracovné zmluvy, prihlášky a odhlášky do štátnych inštitúcií

* komplexné spracovanie mzdovej agendy vrátane výkazov so štátnymi inštitúciami

* zastupovanie klientov počas kontrol v oblasti mzdovej agendy

* poradenstvo v personálnej a mzdovej problematike

* daňové a účtovné poradenstvo

* poradenstvo v oblasti daňového práva

vypracovanie daňových priznaní pre podnikateľské subjekty


 

 

 

Podnikateľské,ekonomické a organizačné poradenstvo

Administratívne práce a sekretárske služby.

 


S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Ing. Eva Žigová,

mob.: 0905 876 212

 

 

Cena za služby EPPO spol. s r. o.

 

Ceny za vykonanú prácu sa stanovujú individuálne - dohodou, po konzultácii s klientom, v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 v znení neskorších predpisov.

 

 

Kde nás nájdete?